Třinácté výročí smrti fra Slavka Barbariće

19.11.2013 11:16

(www.medjugorje.hr)

V neděli, 24. listopadu, je třinácté výročí smrti fra Slavka Barbariće. Zemřel toho dne v roce 2000 po skončení pobožnosti Křížové cesty na Križevaci. Jeho pozemské ostatky odpočívají na medžugorském hřbitově Kovačica. Na třinácté výročí fra Slavkovy smrti na Križevcu se ve 14 hodin bude konat Křížová cesta, a mše svatá za fra Slavka se bude slavit v 18 hodin. Po večerní mši svaté v 19,30 bude v hale Jana Pavla II. uspořádána pro všechny farníky meditace.