Třiadvacátý Pochod míru

24.06.2014 17:41

V úterý, 24. června 2014,  se četní poutníci ze všech končin světa podíleli na 23. mezinárodním Pochodu míru Humac – Medžugorje. O šesté hodině medžugorský farář, fra Marinko Šakota, oslovil poutníky a vyzval je k usebranosti, aby se za modlitby a zpěvu  vydali  k Medžugorji. Před samým počátkem Pochodu míru, se humacký qardián, fra Velimir Mandić, obrátil k poutníkům slovy: „ Ať i tato vaše cesta bude přínosem díkůvzdání a slávy Bohu, který dává mír všem lidem světa”. Za modlitby a písně ke cti Královny míru, účastníci pochodu dočli před medžugorský farní kostel sv. Jakova po desáté hodině. Při té příležitosti se účastníci Pochodu míru a další přítomní zúčastnili pobožnosti klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní a přijali požehnání s Nejsvětější svátostí oltářní.

Pochod míru začal roku 1992, v čase, kdy běsnila válka a poutníci se neodvažovali přijet do Medžugorje. Skupina přátel Medžugorje z Evropy a světa se domnívala, že není možné připustit, aby Medžugorje bylo uzavřeno pro všechny ty, kteří se modlí za mír, a tak se pěšky, v modlitbě, vydali k Medžugorji, aby zde oslavili výročí zjevení. Pochod míru začal v hrůzách války, ale po skončení války se v něm pokračuje až dodnes. Kromě Pochodu míru se poutníci přes den účastní mší svatých. Mše svatá z vigilie se bude slavit v 19 hodin. (www.medjugorje.hr)

PS: Pochodu míru se od samotného počátku účastnila vizionářka Vicka Mijatović, která nadále denně ve zjevení vidí Pannu Marii. Vicka roky byla chatrného zdraví. Prodělala operace páteře, a dnes šla v čele průvodu, vedla modlitbu a rozdávala úsměvy. Díky Bohu, díky Matce Marii.