Tisková konference na začátku 31.Mladifestu

01.08.2020 18:00

V sobotu 1. srpna v 11,00 hodin ve žluté dvoraně Jana Pavla II. se konala tisková conference pro media, která byla svým způsobem úvodní událostí letošního 31. Mezinárodního modlitebního setkání mladých „Mladifestu“.

Tisková conference byla přenášena naživo prostřednictvím video streamu na oficiálních stránkách medžugorské farnosti  a trvala asi čtyřicet minut. Zůčastnilo se jí asi třicet  novinářů, většinou z BiH a Chorvatska. Jeden ze Španělska.

Konferenci předsedal mons. Henryk Hoser, apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost  Medžugorje, medžugorský farář, fra Marinko Šakota a hlavní redaktorka Radiostanice Mir Medžugorje, Sanja Pechar, která pozdravila a vedla tiskovou  konferenci.

V úvodních myšlenkách mons. Hoser zdůraznil, že jeho úkolem bude mluvit o tom, jak bude vypadat letošní Mladifest. Řekl, jak kvůli krizi vyvolané pandémií koronavirusu  uvažovali o úplném odvolání setkání, ale přesto se rozhodli konat je za poněkud změněných okolností. Tak bude část program předvedena živě, za fyzické přítomnosti přednášejících a účastníků, a část programu bude předvedena virtuálně. Každý Mladifest má nějaké svoje heslo, a tentokrát je vybrána myšlenka z evangelia „Přijďte a uvidíte!“ (J 1, 39) Tato věta dobře vyjadřuje fenomen Medžugorje, které již 40 roků vyvolává kontraverze ve světských a církevních kruzích. Nejen kontroverze kolem zjevení, ale i kolem pastorační zodpovědnosti, tedy někteří jsou proti, a někteří všechno úplně zpochybňují nebo dokonce prohlašují za nedůvěryhodné. Tedy, naše odpověď jim všem je právě to heslo: „Přijďte a uvidíte!“ – vzkázal mons. Hoser.

K velké změně v postoji k Medžugorji došlo po dopisu, který přišel z Vatikánu v květnu 2019,  kdy byly dovoleny poutě a kdy byl mons. Hoser jmenován za rezidenčního apoštolského vizitátora. Proto se loňského roku samotného Mladifestu účastnil veliký počet biskupů a kardinálů. Bohužel tento rok pohostinost pokazila ta pandemie – konstatoval mons. Hoser s lítostí a pokračoval, že tento rok je ve znamení otevřenosti, protože neví kolika věřícím se podaří přijet kvůli předpisům pro vstup do BiH. Hlavní část celého program je večerní modlitební program: modlitby, eucharistie a každý den bude uzavřen klaněním Nejsvětější svátosti.

Když byl ponechán prostor novinářům ti se svými otázkami koncentrovali na Mons. Hosera, jeho zkušenosti a na vnímání Medžugorje, jeho misi a poselství, která má dnes ve světě.

Mons. Hoser znovu opakoval, že vztah Svatého Stolce k Medžugorji je velmi pozitivní a blahosklonný, ale Církev jedná pomalu a klidně. Potvrdil, že věří, že k dobrému dojmu Medžugorje přispěje i příchod nového mostarského biskupa, mons. Petra Paliće, protože jurisdikce mons. Hosera se vztahuje výlučně na Medžugorje.