Tisková konference mons. Henryka Hosera a fra Marinka Šakoty

08.08.2019 21:39

 

Tisková konference při příležitosti zahájení jubilejního 30. Festivalu mládeže se uskutečnila v  Medžugorji ve čtvrtek 1. srpna 2019 od 17 hodin v prostorách Radiostanice Mir Medžugorje.

Na konferenci pro masmédia promluvil medžugorský farář, fra Marinko Šakota, a apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, arcibiskup Henryk Hoser. z jejich myšlenek uvádíme:

- Rozhodně se ocitáme v nové dynamice nové evangelizace. Já osobně jsem vnitřně přesvědčen, že Medžugorje poskytuje nový model nové evangelizace. Medžugorje není pod přímým vedením Rady pro novou evangelizaci, ale je v péči státního sekretariátu. V květnu bylo zveřejněno prohlášení Svatého Stolce, že je dovoleno oficiálně organizovat poutě farnostem, diecézím, biskupům, kardinálům a že oni mohou být přítomni při slavnostech. V těchto dnech jsme toho právě svědky, a to znamená, že Svatý Otec otevřel velikou bránu pro vstup do Medžugorje, prohlásil mons. Hoser, a fra Marinko se zaměřil na letošní festivalový program, ale i uplynulá tři desetiletí Mladifestu.

-Poselství Mladifestu  je vyjádřeno heslem, a to zní ''Pojď za mnou''. V každém člověku je touha po míru, po pravdě. Ježíš říká  ''pojď za mnou''. Tady jsou mladí, kteří tu touhu po Ježíšovi, touhu po míru, tady objevují, zdůrazňoval fra Marinko.

Na závěr tiskové konference byla předvedena příležitostná známka Chorvatské pošty Mostar vydaná při příležitosti Mladifestu, a ředitel prodeje HP Mostar, Josip Bulić, ji daroval arcibiskupovi Henryku Hoseru a fra Marinku Šakotovi. (medjugorje.hr)