Svítící socha Panny Marie předána ke zkoumání

02.10.2013 22:35

V Medžugorji není pro senzacionalizmus místo


Rodina Ivanković požádala relevantní instituce, aby provedly potřebná zkoumání a tak zabránily manipulacím kolem sochy Panny Marie.

Rodina Ivanković je vlastníkem domu i sochy, kterou darovali poutníci, v Bijakovići ve farnosti Medžugorje. V poslední době uvedená socha neobyčejným světlem přitahuje velikou pozornost, a u některých lidí vyvolává výsměch. Proto rodina požádala relevantní instituce, aby vykonaly potřebná zkoumání. Rodina si přeje, aby se zabránilo všem pochybnostem a jakýmkoli manipulacím. Dokud nebudou zkoumání dokončena je veřejnost žádána o pochopení.

V žádném případě, jako věřící, nechceme vyvolávat senzacionalizmus, který by byl na škodu pravé víře a milosti, která je nám v této farnosti a tomuto místu darována – je uvedeno v prohlášení rodiny Ivanković z Bijakovići.