Švédští manželé si vyprosili v Medžugorji dítě

20.02.2017 10:00

Na přímluvu Panny Marie dostali dlouho vytoužené dítě. Na konci března 2006 byla v Medžugorji rodina Oguzových ze švédského města Vaxjo. Rodiče přišli poděkovat Panně Marii, protože jsou přesvědčeni, že na její přímluvu dostali syna Samuela. Afram a Ramona Oguzovi žili v manželství již 5 roků a neměli děti.

Ramoniny rodiče se před 30 roky přestěhovali z Turecka do Švédska. Byli křesťané sirsko-pravoslavné víry a jako menšina měli mnoho těžkostí a překážek v životě v té muslimské zemi. Vybrali  Švédsko, křesťanskou zemi a pr

otože ve Švédsku je velmi málo pravoslavných věřících, chodili Afram a Ramona na mši svatou do katolického kostela.  Věřili, že rozdíly mezi pravoslavnými a katolíky nejsou tak veliké, že to není velká překážka pro jednotu.

Modlili se na ten úmysl. Jednou v neděli po mši svaté slyšeli, že někdo organizuje pouť do Medžugorje. Ve skutečnosti se nechtěli přihlásit, ale několk dnů před odjezdem cítili v srdci, že by se přecejen měli zeptat, jestli nejsou ještě volná místa. Organizátorka poutě jim sdělila, že právě před několika hodinami se odhlásil jeden manželský pár a že jsou tedy momentálně ještě dvě místa volná. To bylo v dubnu roku 2004.

V Medžugorji se při večerní mši svaté s velkou důvěrou modlili, aby jim Bůh daroval dítě. Aby se naplnila jeho vůle, aby vše bylo tak, jak On si přeje. A slíbili, že ještě před narozením svého prvního dítěte na znamení vděčnosti přijedou znovu na pouť.  Zatímco se Ramona ještě modlila, přiblížila se k ní nějaká žena a řekla, že pro ní má vzkaz. Řekla: „Vaše modlitba je vyslyšená a porodíte mnoho dětí.“ Po mši svaté hledali tu tajemnou ženu, ale nemohli ji najít.

Syn se jim narodil několik hodin po smrti papeže Jana Pavla II. Pojmenovali ho Samuel, podle Samuela z Bible, který byl také vymodlen.  Pouť na poděkování konali týden před Samuelovými prvními narozeninami. (přeloženo z medjugorje-info.com)