Svědectví: "Zla se nebojím, protože Ty jsi se mnou"

28.01.2022 12:48

Chvála Kristu i Marii!

Když jsem si přečetla váš příspěvek, že máme svědčit o své víře druhým lidem a jsme k tomu povoláni jako děti Boží, hned jsem si vzpomněla na své sny, které jsem měla, když jsem byla mladá, ještě nebiřmovaná, ale velmi vytrvalá v hledání Boha a odpovědí na mnohé otázky. Tedy, tři noci po sobě se mi zdálo, že mne někdo pronásleduje a já před ním utíkám a hlasitě zpívám 'I kdybych měla dolinou smrti projít zla se nebojím, protože Ty jsi se mnou' a jak jsem stále hlasitěji a hlasitěji zpívala tak se i ta osoba vzdalovala. Ten sen se opakoval tři noci a potom již nikdy. Od té události mi všechno začalo být jasnější. Rozhodně bychom se neměli ničeho bát. K tomu nejsme povoláni. Jsme povoláni k lásce ke všem a abychom o té lásce svědčili, jak nás ta Láska uzdravila i stala se nám radostí. To je náš drahý Ježíš. 

Boží požehnání přeji všem.                 

Lorena

(přeloženo z Medjugorje-info.com)