Svědectví ze zjevení Panny Marie pro vizionáře Ivana Dragičeviće, 21. října

23.10.2016 20:32

 

Po zjevení vizionář řekl, že by nám chtěl trochu přiblížit průběh zjevení:

I dnes k nám Panna Maria přišla radostná a veselá. A všechny nás pozdravila na počátku svým mateřským pozdravem: Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Potom se Panna Maria zde modlila nad všemi námi, zvláště se modlila nad přítomnými nemocnými. Potom řekla:

Drahé děti i dnes vás chci vyzvat k vytrvalosti v modlitbě. Modlete se, drahé děti za mír, za mír, ať mír zavládne v lidských srdcích, protože z mírného srdce se rodí i mír ve světě. Děkuji vám, drahé děti, i dnes, že jste přijaly mou výzvu.

Potom nám Panna Maria všem požehnala, svým mateřským požehnáním požehnala vše to, co jste přinesly k požehnání. Doporučil jsem jí vás všechny, vaše potřeby, vaše rodiny  a zvláštním způsobem nemocné.  Potom se Panna Maria určitou dobu modlila nad námi všemi a po modlitbě odešla s pozdravem, jděte v pokoji, drahé děti moje.