Svědectví víry a míru v Medžugorji

17.01.2014 13:50

(www.medjugojre.hr)

Spisovatelka z Rijeky Diana Rosandić podala svědectví pro Radiostanici Mir Medžugorje o tom, že v Medžugorji nalezla víru a mír. Paní Diana se narodila v rodině ve které nebyl Pán. Jedna mimořádná událost v dětství způsobila, že přijala svátosti, poznala Pána, ale pravou víru a pokoj, jak dosvědčuje, nalezla právě v Medžugorji.

 „V mé rodině nebylo mše svaté v neděli, nemodlili jsme se před jídlem. Vánoce se slavily jen aby se rodina sešla. Když jsem přijala svátosti, byla jsem velmi radostná. Potom opět vešlo bloudění do mého života. Poznala jsem tehdy jednoho krásného člověka za kterého jsem se vdala. On byl malíř, spisovatel. Psal druhý román ve kterém právě šifrovaně psal o Medžugorji. Onemocněl a my jsme tehdy odjeli do Medžugorje v roce 1995. To bylo moje první setkání s Medžugorjem kam jsem přijela s nemocným mužem”- zdůrazňuje Diana a dodává, jak zážitky z Medžugorja popsala v jednom románu: „Můj muž nemohl vystoupit na kopec zjevení. Později zemřel a ta návštěva ve mně zanechala ránu z Medžugorje. Klečela jsem tu, modlila jsem se, prosila jsem o uzdravení, ale ono nenastalo. To byla moje vůle, a Bůh zřejmě měl nějaké jiné plány. A  já jsem to nedokázala přijmout. Dlouho jsem nepřijímala ani Medžugorje”- říká Diana. Později jí přátelé pozvali, aby s nimi jela na Festival mladých:„Po vzdorování jsem se s nimi do Medžugorje vydala a nastal nový objev. Bylo to překrásné, mnoho lidí. Tady se mi zhojila rána z té první návštěvy Medžugorje. Pak jsem si řekla, že musím i nadále na Festival. Tady získávám pokoj, nikdo mi nevadí, tady mám pocit křesťanského bratrství“ – řekla poutnice z Rijeky.