Svědectví účastníků probíhajícího Semináře organizátorů poutí

03.03.2017 09:34

Mezi účastníky 24. mezinárodního Setkání organizátorů poutí, vedoucích mírových center, modlitebních a charitativních skupin souvisejících s Medžugorjem, který se v těchto dnech koná v Medžugorji, je i Gianpietro Todesco z Vicenze. Setkání se účastní po třetí. Sám poutě neorganizuje, ale chtěl lépe poznat život medžugorské farnosti. Do Medžugorje poprvé přijel v roce 1989. O té své první pouti pro program Radiostanice „Mir“ Medžugorje řekl: „Jeden můj přítel stále mluvil o Medžugorji, o svém zážitku Medžugorje, o tom jak se ho dotkla zdejší spiritualita a jaký to mělo vliv na jeho život. Ten přítel se nakonec rozhodl stát knězem.“

Brzy začala válka a nastalo období, kdy do Medžugorje, nejezdil a teprve potom viděl, jak mu to místo modlitby chybí: „Protože mám sezonní zaměstnání, mám možnost být v Medžugorji delší dobu a žiji jeho duchovní skutečnost. Každý den chodím na kopce a účastním se modlitebního programu medžugorské farnosti. Chtěl bych, aby každý přijel do Medžugorje. Toto je místo milosti, místo, kde Panna Maria uzdravuje srdce těch, kteří přicházejí.“ (www.medjugorje.hr)