Svědectví účastnice setkání organizátorů z Německa

06.03.2017 13:08

Dvacátého čtvrtého Mezinárodního setkání organizátorů poutí, vedoucích mírových center, modlitebních a charitativních skupin spojených s Medžugorjem se účastnila i Hermine Bader z Německa, která na tento  seminář přijíždí již deset roků. Hermine působí v medžugorském centru Medžugorje-Německo. Zdůrazňuje, jak je setkání organizátorů poutí mimořádně důležité, jako i jejich spolupráce s medžugorskou farností. Do  Medžugorje poprvé přijela na pouť v roce 1997/98.  „Před tím jsem byla mnohokrát zvaná do Medžugorje a měla jsem dojem, že jezdit nemám. Ale, jedna moje známá potřebovala doprovod a já jsem jela z lásky k ní. Při té příležitosti se toho ve mne mnoho proměnilo. Oslovila mne živá víra a živý způsob modlitby. Potom jsem přijížděla každým rokem, protože mne Medžugorje přitahovalo. Medžugorje je pro mne největší dar, který jsem dostala od Panny Marie. Panna Maria poselstvími  proměnila mne a mojí rodinu. Stále sleduji poutníky, když jsem přijedou. Obyčejně se po několika dnech někteří z nich začnou měnit a u mnohých se opravdu stane, že se vrátí domů jako vyměnění“, dosvědčuje  Hermina. (www.medjugorje.hr)