Svědectví rodiny Kopričancových z Koprivnice

15.01.2017 12:35

Rodina Kopričancových z Koprivnice, manželé Katarina a Nevenko a jejich syn Šimun-Benedikt, byli na pouti v Medžugorji v lednu 2017. Jsou to manželé, kteří, jak svědčí, si vymodlili dítě, kterému je teď dvanáct roků.

Paní Katarina pro program Radiostanice „Mir” Medžugorje řekla: 

„Obvykle dostávám dovolenou v lednu. A pro mne je krásný zážitek přijet do Medžugorje, protože tu cítím mír, cítím milost Boží. Odmalička jsem vázaná na Matku Boží.”

Pan Nevenko svědčí o tom, že jeho spojení s Medžugorjem začalo už v letech 1982/1983: 

„Můj otec byl naivní malíř, a v těch letech měl výstavu v Lištici (město Široki Brijeg), tehdy byl deset dnů u františkánů. Já jsem byl s njím, a tehdy jsem prvně byl tady. Potom jsem přijížděl i s modlitebním společenstvím „Maranatha”, kterou vede fra Smiljan Kožul, a to obyčejně na Svatodušní svátky. Nyní přijíždíme jako rodina. Tady člověk prožívá sílu, kterou v obvyklých situacích nemůže zažít. Mohu vám vyprávět i o jednom mém osobním zážitku: Kdykoli jsme se vypravili na pouť, vždycky jsme v autobuse měli osoby se zvláštními potřebami. Já jsem jednu dívku, asi 14 ti nebo 15 ti letou, vynesl na zádech na Križevac, ani to pro mne nebyl problém. Člověk tu cítí v srdci něco jiného, to je Maria!”

I nejmladší člen rodiny, dvanáctiletý Šimun-Benedikt, vypráví o svém prožívání Medžugorje: 

„Já mám  Medžugorje velmi rád, protože Panna Maria stále vzkazuje - mír, mír, modlete se, buďte pokojní, postěte se, buďte hodní. Tady každý člověk může najít svůj mír, protože Maria je matka všech. Jako Ježíš trpěl za všechny, tak i Maria je matkou všech.” 

(www. medjugorje.hr)