Svědectví poutníků - Liam Driver

22.01.2015 11:24

Poutník z Anglie, Liam Driver, svědčí o tom, že Medžugorje mu zcela změnilo život.

Liam se o Medžugorje dozvěděl od své babičky, která mu pravidelně posílala poselství Panny Marie. Do Medžugorje přijel v prosinci r. 2005. Od té doby přivádí skupiny poutníků. 

Pro radiostanici „Mir” Medžugorje vyprávěl o svém životě a plodech Medžugorje: „Můj starší bratr, který bral drogy zde prožil obrácení a nyní je misionář v USA. To všechno jsou plody Medžugorje. Poselství je těžké žít, ale Panna Maria říká, jestli se jí plně odevzdáme, pak nebudou žádné problémy. Mladým lidem je dnes zvláště těžko. Znám to z vlastní zkušenosti, protože jsem pracoval v médiích a pro mladé lidi jsou média vzorem. Mladí lidé se nechávají ovlivňovat jimi, a ne vírou. 

Můj otec příliš nepřemýšlel nad tím, že jezdím do Medžugorje, dokud se mu nevrátil starší syn. Když se můj bratr v Medžugorji obrátil, byl otec tak šťatný, že i on přijel. Řekl tehdy, že neví v co by měl věřit, ale přišel do Medžugorje poděkovat za to, co dobrého bylo skrze ně dáno celé jeho rodině. Zamiloval si Medžugorje a sleduje, jak se moji přátelé postupně stávají katolíky. Když se lidé ptají mého otce, co si o tom všem myslí, on mi odpověděl, že je Církev dobrá pro nás a my jsme dobří pro Církev. V Medžugorji jsem prožil novou touhu. Dříve jsem chtěl být úspěšný ve svém zaměstnání a to byl smysl mého života. Teď je mým největším přáním, aby se mi dařilo žít poselství Panny Marie, kterým tak hluboce věřím”- prolásil Liam.

(www.medjugorje.hr)