Svědectví o uzdravení z astma na Križevaci

17.12.2021 16:03
Působivé svědectví jednoho italského poutníka, Maria Sciscia.

Vypráví: Trpěl jsem astmem už sedm roků a nemoc se stále zhoršovala. Po mnoha lékařských vyšetřeních bez toho, abych viděl jakékoli zlepšení, jsem měl pocit, že se blíží smrt.

Jednoho dne mi moje dcera a zeť řekli, že organizují pout do Medžugorje a pozvali mne, abych se jí zúčastnil. Přijal jsem pozvání a odjel jsem.

Bylo 24. září 2015. Toho rána jsem na pouti pocítil, že musím vystoupit na Križevac, můj syn a já, jsme šli sami. Vyšli jsme časně ráno, a když jsem došel ke čtvrtému zastavení Křížové cesty cítil jsem se unavený, měl jsem potíže s dechem. Syn mi radil, abych to vzdal a vrátil se dolů, ale já mu zopakoval, že chci pokračovat v cestě. Cítil jsem, že musím jít nahoru... U sedmého zastavení jsem byl opět velmi unavený, a při jedenáctém zastavení jsem už nemohl dýchat. Syn začal být velmi nervozní! Dělal jsem dlouhé pauzy a zcela vyčerpaný jsem došel k patě bílého kříže na vrchu Križevace. Tam jsem padl na zem. Ležel jsem několik minut. Nemohl jsem vstát. Potom jsem pocítil silný závan větru. Tehdy se mi podařilo se posadit a v tu chvíli jsem cítil jako by se mne něčí ruce dotýkaly na zádech. Hned potom následoval další závan větru. Dvacet minut jsem setrval v modlitbě, a když jsme se rozhodli sestoupit dolů, šel jsem bez potíží tak rychle, že mi syn nemohl stačit!

(přeloženo z Medjugorje-info.com)