Svědectví o uzdravení z alkoholizmu na přímluvu fra Slavka Barbariće

10.04.2021 09:39

"Můj manžel je osvobozený od alkoholizmu", dosvědčuje medžugorská poutnice, jejíž manžel se ve Svatopostním období trvale zbavil tohoto zlozvyku.

Na adresu portálu medjugorje-info.com došlo další svědectví o zázračném vyslyšení  modlitby na přímluvu fra Slavka Barbariće.

Jeho hrob dnes navštěvuje množství poutníků, kteří jeho přímluvě svěřují svoje potíže a právě zde na místě posledního pozemského odpočinku nejznámějšího medžugorského františkána, Slavka Barbariće, se stal další zázrak.

Přinášíme vám svědectví Růži ze Záhřebu a jejího manžela.

---------------------------------------------------------

Jmenuji se Růža Jeleč a žiji v Remetincu v Záhřebu. Tímto způsobem se chci s vámi rozdělit o  svoje svědectví. Na přímluvu zesnulého fra Slavka Barbariće jsem zažila zázrak, že je můj manžel osvobozen od alkoholizmu a doposud nevypil ani kapku alkoholu už čtvrtý rok...

 

Před čtyřmi roky jsem byla na pouti ke Královně míru v Medžugorji s vedoucím Dragecom z modlitebního společenství Bezgrešnog Začeća (Neposkvrněního početí) -Trešnjevka. Dragec nás první den pouti odvedl na hrob fra Slavka Barbariće, který byl za života jeho dobrý přítel. Vzpomínám si, že nám řekl, abychom požádali fra Slavka o zázrak. Aby nám On vyprosil zázrak u Královny Míru. Já jsem zavřela oči a prosila jsem ho takto: 'Fra Slavko, ty jsi Hercegovec a znáš jaký je můj muž Bosňák. Je hrubý a pije. Ty znáš jak mi s ním je. Prosím tě, popros Pannu Marii, aby ho osvobodila od alkoholizmu a ať už nikdy nevypije ani kapku.

Po pouti jsme se vrátili do Záhřebu a Dragec nám, vzpomínám si, cestou připomínal, že nám fra Slavko dá o co jsme ho prosily, protože on ho o to prosil.

Vrátili jsme se z Medžugorje v neděli, a v úterý ráno v 10 hodin můj muž dosvědčuje, že prožil něco nadpřirozeného.

Na vysoké lípě, která roste blízko budovy ve které žijeme, viděl skrze korunu tanec slunce a bílý veliký kříž ve slunci. Viděl i  Pannu Marii celou v bílém, jak vztahuje ruce do šíře. To zjevení se měnilo v chvějícím se bílém silném světle a zlaté světlo, které vyzařovalo z Panny Marie proniklo až do okna a sklem do bytu. Manžel stál u okna, protože byl v duchu vyzván, aby se podíval co to za oknem tak září. V tu chvíli, když odhrnul záclonu, aby viděl zlaté světlo z bílého zjevení, které se podobalo Panně Marii, byl ponořen do toho zlatého světla z blaženě vypadající tváře.

V jednu chvíli, když natáčel mobilem tuto neobyčejnou událost řekl: "Podívejte se lidé jak si se mnou slunce hraje dnes, 24. listopadu". 

Já vím, že je to datum, kdy zesnul fra Slavko Barbarić a ten den, když zíral na to nebeské zjevení vůbec nebyl listopad, ale byl říjen. Když mi to ukazoval na mobilu, hned jsem věděla, že se jedná o zázrak vyprošený fra Slavkem Barbarićem. Můj manžel pil ještě jenom do příštího Svatopostního období a rozhodl se postit od alkoholu a od té doby už nikdy nevypil ani kapku alkoholu. Teď žije zdravý život a je dobrý manžel. To je moje svědectví o kterém jsem cítila potřebu podat svědectví z vděčnosti Panně Marii a fra Slavkovi za tu milost a zázrak od nich získaný. 

Ruža Jeleč ze Záhřebu / medjugorje-info.com