Svědectví o tom, jak se mladá žena vzdala kariéry a stala řeholnicí díky Medžugorji

20.12.2021 22:14

Byla pověřená vysokou funkcí v mezinárodní korporaci, v Medžugorji poznala Boha a během roku se stala řeholnicí

Na překrásném alpském jezeru Orta na severu Itálie se nachází ostrůvek San Giulio. Na tom ostrůvku o rozměrech 270 krát 140m, se nachází benediktinské opatství Mater Ecclesiae. Na tom krásném klidném místě nyní žije Nicoletta Falzoni, která se teď jmenuje sestra María Fides, potom co složila věčné sliby.

Tato mladá Italka zaměnila úspěšnost v zaměstnání, hlučné ulice Milána a svůj uspěchaný život vysoko postavené funkcionářky jedné mezinárodní korporace (byla manažerkou firmy obchodující s tabákem) za modlitební život v klášteře na ostrůvku v jednom jezeře.

6. května složila věčné sliby a tím otevřela novou a uzavřela starou etapu svého života, a to všechno začalo dne, kdy s pomocí Jeho Matky, Panny Marie, poznala Ježíše.

V interview pro L'Azione, týdeníku biskupství Vittorio Veneto, vyprávěla o svém povolání.

 „Bleskové“ povolání

„Myslím, že své povolání mohu definovat jako 'bleskové povolání'“, říká. Její konverze a povolání k duchovnímu životu následovalo velmi brzy. Necelý rok potom co našla víru již požádala o vstup do opatství. Proto jí těch pět roků v noviciátu sloužilo k tomu, aby upevňovala svoji víru.

Všechno začalo v roce 2011, kdy se jako vysoká funkcionářka velikého podniku, rozhodla odjet do Medžugorje. Zde zažila tak významné setkání s Pánem a s Pannou Marií, že se její život úplně převrátil. Už pro ni nic nebylo stejné jako dřív. Změnil se její vztah k úspěchu, k penězům i ke všemu podobnému.
Svaté přijímání a modlitba byly zásadní součásti jejího života, a vůbec nemyslí, že by to byla náhoda, že se dozvěděla o tomto opatství. Viděla, že je to místo, které pro ni vybral Bůh. Ten proces trval měsíce.

Pán jí nabídl poklad, který nemohla odmítnout

Jak to všechno vysvětlovala lidem kolem sebe? „Nejjednodušší odpověď, kterou mohu dát je, že věřím Ježíšovi. Pochopila jsem, že mi tímto povoláním dal Pán skrytý poklad pro který stojí za to zříci se všeho ostatního, perlu před kterou ztrácí hodnotu veškerý majetek.

Sestra María Fides (dřívější Nicoletta), vysvětlovala lidem:„navykli jsme si všechno plánovat a organizovat, chceme mít všechno pod kontrolou. Přitom Pán od nás žádá, abychom postupovali cestou bez záchranného pásu a bez padáku. Svět nám toho nabízí mnoho – kariéru, úspěch, bohatství, uznání, sebeprosazování, a to je rozhodně velmi přitažlivé. Ale Boží povolání jde opačným směrem, protože nás Ježíš uklidňuje – 'neboj se' a jeho věrnost bude trvat navěky.“