Svědectví o obrácení jedné ženy

14.09.2018 22:00

Jmenuji se Željka a je mi 45 roků. Chci svědčit o tom, co Bůh pro mne všechno udělal ve své nekonečné a nám nepochopitelné lásce.

Vyrostla jsem v katolické rodině ve které se o víře jen mluvilo. Nebyla tam ani modlitba, ani se pravidelně nechodilo na nedělní mši, a co teprve četba z Bible nebo hledání Boží přítomnosti ve všem... Dokonce ani na náboženství jsme sestry a já nechodily pravidelně, i svátosti jsme přijímaly bez splnění základních náboženských předpokladů.

Když jsem žila takovým životem v dětství, snadno jsem začala zapadat do hříchů a léček zlého – cigarety, alkohol, a potom i smilstvo, které jsem nazývala láskou. Celou dobu jsem hledala to, co bylo stále tu se mnou…Lásku! Jediná pravá, bezpodmínečná a neomezená – Boží láska! Bez ní je nemožné najít i světskou lásku. Bez ní není možné nic!

Otěhotněla jsem v 21 letech, vdala jsem se za rozvedeného člověka, a v manželství bylo všechno možné – od hádek, podvodů, až k potratům protože takový život nedovoloval, aby působilo  Boží požehnání, ale do našeho života vnikalo jenom prokletí. Rozvedla jsem se před čtyřmi roky a pokračovala jsem na své depresivní cestě ke dnu. Před 3 roky jsem se pokusila o sebevraždu, ale Boží milost a láska převyšovaly mé hříchy a Bůh mne zachránil. Ani tehdy jsem Ho nevpustila do svého srdce. I dále jsem se opírala o svět.

I dále jsem hledala lásku, oporu, partnera pro život a znovu jsem tonula. Deprese, léky, nespavost, pláč…. V tom všem před rokem a půl, mě přítelkyně odvezla do Gradačace, k nějakému hodžovi, který se něco modlil a dal mi nějaký balíček, který jsem měla každodenně nosit u sebe a tehdy to začalo…

Duch svatý ve mně probouzí bázeň Boží. Nemohu spát, uvažuji o tom, co jsem udělala, jak je to hloupé, kdo tě může ochránit od všeho negativního, kdo ti může dát něco, aby ti hned bylo krásně, a přitom nežádá, abys byl lepší, abys se ukázal. Kdyby to bylo tak, Bůh by nám všem dal balíčky, protože nás nikdo nemá tolik rád jako On a nikdo nám nepřeje více dobra než On.

Zachvátil mne strach, že jsem teď v moci zlého a že mohu přinášet zlo těm kolem sebe, které mám ráda. Zoran, se kterým jsem tehdy měla vztah, ten balíček zničil a řekl, abych šla ke zpovědi, ale opět problémy s mým hříšným životem. Nemohla jsem se vyzpovídat, protože jsem žila v hříchu smilství. Tehdy jsem ještě neměla sílu, abych všechno přerušila, ale začala jsem vyhledávat modlitby proti zlému duchu, proti prokletí, za vnitřní uzdravení.

Moje rána začínala modlitbou osvobození a uzdravení fra Ive Pavića, kterou jsem našla na Youtube. A začla jsem se měnit. Vadí mi věci, kterých jsem si dříve nevšímala, a některé se mi i líbily. Modlím se každý den. Začala jsem chodit do modlitebního společenství ve kterém jsem se toho mnoho naučila a vzdálila jsem se od Zorana. Po ukončení našeho vztahu přišly znovu slzy, ale jen na velmi krátko a už druhý den jsem prosila na kolenou Pána, aby mi odpustil slzy a ošklivá slova a děkovala jsem Mu, že napravuje moje cesty.

Přistoupila jsem ke zpovědi, ale nebyla jsem nijak spokojená a začala jsem s přípravou na životní zpověď. Před rokem, po životní zpovědi, jsem byla v Medžugorji a po návratu jsem přestala brát všechny tabletky, které s pomocí milosti Boží až do dnes už neužívám. Jsem naplněná radostí, tou dětskou, takovou, že jdete a smějete se bez zvláštního důvodu.

Bůh mne osvobodil ze závislosti na cigaretách, na mužích, a tak i smilstva, od sledování televize, od deprese, od strachu za samoty. On odemne odehnal některé lidi a přivedl jiné do mého života. Napravuje moje cesty.

V mé rodině je více družení se a lásky. Cítím, že jsem se ještě úplně neuvolnila a neodevzdala Pánu, ale nebojím se, protože vím, že mne Pán vrátil na pravou cestu, že se všechny moje rány v Jeho ranách zacelují.

Někdy se zlobím sama na sebe, že jsem svoje děti, syna a dceru, nevychovávala ve víře v Pána, ale vím, že On je chránil a že je svojí milostí a láskou obrátí. Na mně je jenom, abych Ho milovala celým svým srdcem srdcem, abych se modlila a předávala Mu všechno, protože ani já sebe nemám ráda natolik nakolik mne má On rád. A ať se děje Jeho vůle!

Boží požehnání všem!

 Željka

Plný text v chorvatském jazyce byl převzat z web stránek  Duhos.com