Svědectví o náhlém obrácení v Medžugorji

04.05.2014 16:03

Maksimilian z Bodanského jezera vypráví o svém náhlém obrácení při návštěvě Medžugorje:

Přiznává, že od svatby v katolickém kostele nebyl, jedině z lásky k dětem při jejich prvním svatém přijímání.  Jeho žena, která nebyla pokřtěná, chtěla přijmout křest v Medžugorji. On jí tam provázel.

"Když jsem poprvé vstoupil do medžugorského kostela, došel  jsem k proskleným dveřím zatímco moje žena a matka šly dále. U těch prosklených dveří jsem se najednou obrátil a vyšel jsem ven. Z jakého důvodu, to si ještě dodnes nedokážu vysvětlit. Chodil jsem podél kostela, tam, kde se lidé zpovídají. Nevěděl jsem na co ti lidé čekají ve frontě. Jenom jsem je sledoval. Tehdy jsem si všíml tabulek s nápisy v různých jazycích. Našel jsem nápis německy. Dlouho jsem o tom neuvažoval a postavil jsem se také do fronty a trpělivě jsem čekal. Měl jsem dojem, že mne tam někdo vede. Tehdy jsem se vyzpovídal! Po zpovědi jsem se cítil jako, když mi spadl kámen ze srdce. Cítil jsem velikou úlevu a byl jsem velmi šťastný, že jsem mohl být na tomto svatém místě a přijmout svaté Přijímání.

Při večerní mši jsem prožil zázrak. Desetiletá holčička, která už 7 roků byla slepá, se uzdravila. Ta událost mne hluboce dojala. Bůh mi takto opět ukázal pravou cestu! Tolik roků jsem byl slepý se zdravýma očima!“ A ještě dodává: „Pro mne je toto obrácení jako nový život. Boží přikázání pro mne začala být důležitá! Mše svatá mi je životem. Bible je slovo Boží, pravý životní pokrm."

(www.medjugorje-info.com)