Svědectví Magdaleny, vedoucí modlitební skupiny

11.03.2015 10:26

Mezi účastníky Semináře pro organizátory poutí, vedoucích mírových center a modlitebních a charitativních skupin, který se konal v Medžugorji, byla též Magdalena Kolar ze Švýcarska. Ona podávala svědectví o působení modlitební skupiny "Královna míru",  která vznikla před 14 roky, díky fra Karlu Lovrićovi, který byl tehdy v duchovní správě ve Švýcarsku:  „Podnět tehdy vyšel z rodinné modlitby. Měli jsme přátele a když k nám přišli na návštěvu vzešla z toho rodinná modlitba. Tehdy jsme se rozhodli, že se budeme společně modlit. Připojila se k nám ještě jedna rodina a dům začal být příliš malý. Ptali jsme se fra Karla jestli bychom se mohli scházet v kapeli. Boží prozřetelnost to chtěla a my jsme tak začali s modlitbou. Zpočátku nás bylo 7, a dnes nás je 50.  Jednou týdně máme setkání na misii Aarau, kde působíme. Máme radost, protože každý čtvrtek je s námi kněz, který vede naší misi”, - řekla Magdalena, která se setkání v Medžugorji zúčastnila již po osmé. Dodala: „Ta přednáška, kterou jsme měli na počátku, mi povrdila, že jsme prošli tou cestou, kterou fra Slavko Barbarić popisuje ve svých knihách, jak opravdu má žít modlitební skupina. A jsem šťastná, protože je to pro mne potvrzení, že Panna Maria opravdu všechno vodí”.