Svědectví laiků na letošním Mladifestu

27.08.2022 18:31

Svá svědectví na letošním festivalu Mládeže v Medžugorji měli, jako obvykle, i mnozí laici.

Byl mezi nimi i Jakov Čolo, nejmladší ze skupiny šesti medžugorských vizionářů, který mluvil o tom jak se v posledních letech zapojuje do charitní činnosti v medžugorské farnosti skrze Sdružení Mariiny Ruce, které vede. Projevil radost, že má možnost mluvit ke shromážděným mladým a prohlásil, že všechny do Medžugorje pozvala Panna Maria.

Další z laiků, kteří měli čest podat své svědectví na 33. Mladifestu byl známý chorvatský zpěvák Stijepo Gleđ Markos, který zahrál a zazpíval několik svých duchovních skladeb. Promluvil o své životní a hudební cestě, o vyrůstání bez otce, bloudění, hledání smyslu života až k úplnému životnímu obratu, který nastal, když po přesvědčování jedním knězem přistoupil k životní svaté zpovědi, po které se jeho život zcela změnil, protože pozval Ježíše, aby vstoupil do jeho života a změnil ho. Vyprávěl i o tom, že byl zpočátku vášnivý odpůrce růžence.

''Pomalu, jak Pán otevíral moje srdce, tak o mě pečovala i Matka Maria a pomalu mne naučila modlit se růženec. Pán mne skrze to naučil všechno o životě. Proto, drazí mladí, pro člověka nikdy není pozdě začít naslouchat Ježíši ve svém srdci a udělat to k čemu ho Pán vybízí. Já jsem si vždycky přál slávu a nakonec jsem poznal Ježíše, který mne vede cestou pokory v každém okamžiku mojí činnosti'', sdělil mladým Stijepo Gleđ Markos.

(Připraveno podle medjugorje.hr)