Svědectví Jima Cavalieze, který ztělesnil Ježíše v Pašijích

18.01.2016 13:17

Jim Cavaliez v uvedeném videu líčí co prožíval při filmovém ztvárnění Ježíše Krista ve filmu Pašije. Kromě toho také uvádí různé myšlenky, které z 95% jsou známé pro ty, kteří se seznamují s medžugorskými poselstvími. Jim sice neříká: Panna Maria v Medžugorji řekla, ale obvykle říká: Ježíš řekl, nebo jeden z mých přátel mi řekl... Z rozhovoru s ním uváděném v medžugorském časopise "Glasnik mira" před řadou roků je známo, že před natáčením filmu o Utrpení Krista přijel do Medžugorje, aby se tak co nejlépe připravil na tuto úlohu. 

Video je se slovenskými titulky na uváděné adrese: www.lifenews.sk/node/9699

Ve chvíli, kdy pan Jim mluví k lidem, ale chybí titulky, začal Jim mluvit plynule aramejsky, řečí, kterou mluvil jako Ježíš...