Svědectví jednoho z těch, kteří svůj život odevzdali Panně Marii v Medžugorji

11.11.2021 09:09

 

"Pochválen buď Ježíš a Maria. Já jsem Dario Bezik. Narodil jsem se v roce 1981 jako slepá osoba. Do 28 let jsem nevěřil v nic, dokonce ani v sebe. Ve 28 letech jsem prožil těžkou životní situaci, kdy mi Pán určitým velmi přímým a konkrétním způsobem ukázal, že skutečně existuje a že mě má skutečně rád. Od toho okamžiku se můj život obrátil k Bohu. Panně Marii jsem svěřil všechno do rukou, Ona mě vodí a skrze Ní přicházím k Ježíšovi. Vyzvala mě také, abych k Ní přiváděl lidi, což se mi  zdálo být nemožné s ohledem na mojí slepotu. Ptal jsem se jak já, který nevidím, který potřebuji, aby mne někdo vodil, budu přivádět 100 lidí na poutě do Medžugorje. Ona prostě do mého srdce vložila odpověď „Já jsem tu, můj Syn je tu“. To trvá až dodnes. V posledních 10ti letech jsem byl v Medžugorji více než 200krát s mnoha skupinami lidí, což je velmi mnoho a je to  veliké požehnání. Díky Panně Marii, Pánu a všem dobrým lidem kolem mne." 

(přeloženo z Radiopostaja Mir Međugorje)