Svědectví filmových producentů z Mladifestu 2013

25.08.2013 21:28

Cliffored Azize a Charles Kinnane : „Přišli jsme vytvořit nový příběh o Medžugorji”

Na Festivalu mladých podávali své svědectví lidé z různých oborů a různého povolání z celého světa. Mezi svědky jsme se setkali s dvěma mladíky z USA, z města New York. Jmenují se Cliffored Azize a Charles Kinnane.
Před několika roky oni dva založili centrum pro produkci filmů „Grasfids films“, které natáčí dokumentární filmy. Jedním z nejznámějších rozhodně je film „Child 31“. Tento otřesný dokumentární film vypráví o velikém projektu, kterým „Mary’s Meals“ – Mariina jídla, pomáhají 700 000 dětí v 16 zemích světa. Díky dotacím a nesobecké pomoci mnoha dobrovolníků snaží se zmírnit jeden z největších problémů současnosti – hlad, a to takovým způobem, že se jídlo dává na místě vyučování, a tak jsou děti povzbuzovány ke vzdělání.

Cliffored  a Charles momentálně natáčejí film o Medžugorji. Pro mne je nové, že zde Panna Maria vztahuje ruce jako Matka. Někdy je těžké žít svoji víru a proto se domnívám, že lidé sem mají přijít a prožít Mariinu přítomnost a lásku.“– řekl Cliffored.
Charles nám řekl, že před tím než přijeli na toto místo zkoumali medžugorský příběh,  pokračoval: „Domníváme se, že se tu jedná o velmi významný příběh. My dva jsme přišli udělat jednu zprávu, nový filmový příběh o Medžugorji. Svůj příběh chceme vyprávět zvláštním způsobem, způsobem, který dojme lidi po celém světě”.