Svědectví čtenářů: "Modlila jsem se o zázrak"

14.10.2021 00:01

 

Protože jsem procházela težkým obdobím svého života, věděla jsem, že moje srdce i moje duše jsou zraněné a že potřebuji duchovní obnovu.

Viděla jsem, že se v Chorvatsku konají duchovní obnovy, zejména pro ženy a dívky, a pomyslila jsem si: „Bože drahý, já bych byla přešťastná, kdybych měla příležitost jít na něčo takového“. Po několika dnech jsem si prohlížela novinky na facebooku a uviděla jsem na stránkách medjugorje-info.com, že se bude konat duchovní seminář pro dívky v Medžugorji. Ani na okamžik jsem neuvažovala a hned jsem zavolala sestře Danijele, která vedla seminář, abych se přihlásila. Jen jsem opakovala: „Bože, díky ti, díky ti za příležitost“.

Než jsem se vydala do Medžugorje, prosila jsem Boha, aby udělal zázrak, aby mne občerstvil a uzdravil, aby vyléčil  moje rány a naplnil mne svojí láskou po které všichni toužíme a kterou všichni potřebujeme, protože bez ní nikdy nebudeme úplně šťastní a naplnění.

Když jsem přijela do Medžugorje a když jsme se všechny sešly, viděla jsem rozzářené a usměvavé tváře drahých dívek, sester a přirozeně i našich úžasných a pozitivních kuchařek, které nám svým radostným a pozitivním duchem ještě více dodávaly pozitivní energii po celou dobu semináře. Všechno bylo překrásné, ale protože jsem prosila  Boha o zázrak, zázrak se také stal. Tedy, Bůh mi poslal jednu osobu, na kterou nikdy nezapomenu, osobu skrze kterou mi drahý Bůh pomohl a mluvil ke mně.

Byla to mladá sestra, kterou jsem už dříve znala. Nedokázala jsem si ani představit, že by právě ona mohla být osoba, kterou mi Bůh pošle a která mi tolik pomůže. Když jsem jí uviděla, byla to nepopsatelná a nezapomenutelná radost. S ní jsem o všem hovořila, vyprávěla jsem jí svůj životní příběh i svoje životní potíže, které mne dovedly ke zranitelnosti, nespokojenosti a smutku.

Ale protože jsem se při všech potížích modlila k Bohu a volala jsem k němu, aby mi pomohl, právě při rozhovoru  se svou drahou sestrou jsem si začala být vědoma kolik dobra drahý Bůh učinil skrze moje potíže. Pochopila jsem, že každá moje modlitba není zbytečná, ale je vyslyšena. V tu chvíli jsem si začala být vědoma milosti a štěstí, které  na mne sestoupilo, že se vlastně dny smutku, bolesti a nespokojenosti obrátily v neomezené a nepopsatelné štěstí, mír a spokojenost. Začala jsem si být vědoma sama sebe a kolik mne Bůh vlastně miluje, a že skutečně dává vše v pravý čas.

Při rozhovoru s mojí drahou sestrou mi přirozeně pomohly přednášky o lásce, které se na semináři konaly, modlitba růžence, svatá zpověď, mše svatá a výstup na kopec zjevení. Vám všem, kteří toto čtete bych si přála vzkázat, abyste se modlili k Bohu ve dnech radosti, a zvláště ve dnech smutku a bolesti, protože ta modlitba bývá zvláště vyslyšena, a buďte trpěliví, Bůh neučiní něco, když si to my přejeme, ale když je na to pravý čas, a věřte mi, že to bude lepší než jsme očekávali. (medjugorje-info.com)