Svědectví druhého budoucího kněze

14.01.2017 10:58

I Don Carlos v programu radiostanice Mir Medžugorje podal své svědectví : 

Poprvé jsem přijel do Medžugorje v srpnu 2005. „Nejdříve chci říci, že můj život se zcela proměnil, protože jsem tady zažil svoje povolání a měl jsem zážitek blízkosti Boha. Medžugorje změnilo i celou moji rodinu. Od prvního okamžiku, kdy jsem slyšel o  Medžugorji, jsem uvěřil ve zjevení. Moje povolání je prvním plodem Medžugorje, protože nikdy jsem ani nepomyslel na to stát se knězem. Tady jsem se s Pannou Marií naučil modlit se srdcem. Studoval jsem novinářství a chtěl jsem být válečný reportér, ale současně jsem trénoval hokej na trávě. To je sport, kterým jsem se zabýval od pěti let. Ale, když jsem přišel sem, v mém životě nastala veliká proměna. Vrátit se do Medžugorje pro mne znamená vrátit se na počátek, nadechnout se čistého vzduchu a začít dýchat.” (www.medjugorje.hr)