Svatý Otec: Festival mladých v Medžugorji je příležitostí slavit a obnovit vaši víru

07.08.2023 16:19

Letošní mezinárodní modlitební setkání mladých bylo zahájeno modlitbou růžence a mší svatou, které předsedal apoštolský nuncius BiH Francis Assisi Chullikatt, za koncelebrace  486 kněží.

Před mší apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje přečetl poselství, které účastníkům Mladifestu letos jako i v minulých letech zaslal papež František.

''Obracím se s radostí k vám, kteří se účastníte Festivalu mládeže v Medžugorji, který je příležitostí, abyste slavili a obnovovali svoji víru. Přeji si, abyste prožili tyto dny jako svoji duchovní pouť, která vás povede k setkání s Pánem v eucharistii, klanění, zpovědi, biblickými katechezemi, tichou modlitbou růžence, ale i prostřednictvím svědectví'', je uvedeno v poselství Svatého Otce, který mladým vzkazoval, že ''Bůh má plán lásky pro každého z nás''.

''Nebojte se jeho vůle, ale vložte všechnu svoji důvěru do jeho milosti. Pro něj  jste důležití a drahocení, protože jste dílem jeho rukou (srov. Postsinodální Apoštolský list Christus vivít, 115). Jenom On zná vaše srdce a vaše nejhlubší přání.

Jenom On, vás má rád úplnou láskou a je schopný naplnit vaše touhy. Nikdo, kromě Boha vám nebude moci dát pravé štěstí. Následujíce příklad Panny Marie, Mu budete umět říkat své bezpodmínečné “ano”. Ať ve vašem životě není místo pro egoizmus ani lenost. Využijte svoje mládí abyste, spolu s Pánem, nalezli základy své existence, protože vaše osobní, profesionální a společenská budoucnost závisí na rozhodnutích, která uděláte v těchto letech'', je uvedeno v poselství Svatého Otce. (Přeloženo  - výňatek hlavních myšlenek podle medjugorje.hr)