Svátek Povýšení sv. kříže v Medžugorji

19.09.2015 12:35

V neděli, 13. září 2015, byl v Medžugorji oslaven svátek Povýšení sv. Kříže Kristova, který se v medžugorské farnosti tradičně slaví první neděli po svátku Narození Panny Marie. Mše svaté byly slaveny ve farním kostele v 7, 8, 12 a 18 hodin. Slavná mše svatá, kterou za koncelebrace 45 kněží vedl jesuita Mato Anić, řiditel Radia Marije-BiH, byla slavena za přítomnosti mnoha farníků a poutníků na Križevaci v 11 hodin. Jako i každým rokem se proudy poutníků slévaly do Medžugorje již během noci. Mnozí z nich přišli pěšky, někteří i bosí.

Ke cti svatého roku Vykoupení 1933./34., z podnětu tehdejšího faráře fra Bernarda Smoljana, farníci farnosti Medžugorje, přes velkou chudobu, vystavěli na kopci nad Medžugorjem monumentální betonový kříž vysoký 8,5 a široký 3,5 metrů. Do jeho překřížení jsou vestavěné reliqie Ježíšova Kříže, pro tuto příležitost získané z Říma. 16. března 1934 tam byla poprvé slavena mše svatá. Ten den bylo změněno jméno kopce z dřívějšího Šipovac na Križevac. Už v září 1935., biskup fra Alojzije Mišić rozhodl o tom, že se zde bude slavit svátek Povýšení sv. Kříže první neděli po Narození Panny Marie. Tak tomu bylo. Do roku 1981 to byl svátek pro farníky a přátele z blízkého okolí, ale od roku 1981 to začal být svátek pro poutníky z celého světa.