Svatá Matka Tereza o Medžugorji

10.06.2017 14:10

 

Známý, již v pověsti svatosti zesnulý medžugorský kněz, fra Slavko Barbarić, mluvil s lidmi z celého světa. Jeden z jeho zajímavých rozhovorů je ten s Matkou Terezou z Kalkaty, která byla svatořečená v září 2016). 

Fra Slavko se s ní setkal ve Vídni na 12. Kongresu rodin. Tehdy spolu hovořili o Medžugorji. „Vzpomínáš si, Matko, že jsi před třemi roky poslala do Medžugorje jednu svoji spolupracovnici, aby prostřednictvím vizionářů předala Panně Marii tři tvoje osobní přání?! Položil fra Slavko otázku Matce Tereze. Ona mu na to odpověděla: „Ano, jakpak by ne! Byla to přání: abych otevřela dům v Rusku; aby se našel lék proti AIDS; a Aby Panna Maria zvláštním způsobem pomohla Indii. Jsem přesvědčená, že je moje první přání vyslyšené. Jsem za to tolik vděčná medžugorské Panně Marii... Tak ráda bych přišla do Medžugorje... Budu se snažit přijet poděkovat za vyslyšení první prosby. Ale řekněte Panně Marii, že čekám na vyslyšení druhých dvou proseb.“ 

(fra Slavko Barbarić, Razgovori, Duvno 1990, str. 224).