Studenti gymnázia ve Splitu na pouti do Medžugorje

30.11.2016 17:19
Na závěr mimořádného Roku milosrđenství, 11. listopadu roku 2016, devadesát dva žáci Druhého gymnázia ze Splitu spolupracovalo na duchovní obnově v Medžugorji. Jednou částí této poutní cesty byl projekt v komunitě Cenacolo, a rámcová témata byla Útěk od svobody a pátrání po trvalých hodnotách.

Organizátorkou a vedoucí tohoto programu byla katechetka s. Dolores Brkić. Vzhledem k velikosti skupiny, ale i společné výchovné dimenze, byli v jejím doprovodu ještě tři profesoři. Tato pouť se již dlouhou řadu roků organizuje na počátku měsíce listopadu, a v Adventu.

„Hned po příjezdu do Medžugorje jsme měli svátost smíření a mši, která byla složena v angličtině. Protože jsme z jazykového gymnázia, chtěli jsme mít i interdisciplinární den - duchovní, výchovně a studijní bohatství. Bylo dost času na osobní volbu jednotlivých pobožností na různých místech kolem kostela, na Kopci zjevení, jako i ve vzájemném sdílení zkušeností. V komunitě Cenacolo nám bývalí závislí vyprávěli o své hořké cestě do „pekla“ a návratu k životu a svobodě z otroctví. Byli jsme otřesení jejich vyprávěním, ale i hlubokou a upřímnou historií jejich životní cesty. Prožili vlastní vzkříšení jen skrze Ježíše Krista, který jediný dává smysl životu. Udivila nás jejich veliká statečnost, protože i v této době hedonizmu a konzumizmu, v komunitě přesto nemají přístup k médiím. Vraceli jsme se do Splitu s vděčností a v rozezpívané náladě“, vyprávěla s. Dolores.

(www.medjugorje.hr)