Stručný nástin příprav 40. výročí zjevení v Medžugorji

06.06.2021 22:15

 

Probíhá příprava farnosti Medžugorje na 40. Výročí mariánských zjevení. Někteří farníci se intenzivně připravují již celý rok.

Tak například jedna skupina se hned od 39. Výročí rozhodla a začala se chodit každé ráno modlit růženec na Podbrdo a tak vykonává 365 trvající přípravnou pobožnost.

(Foto: V neděli 6.6. odpoledne přišla na Podbrdo velká skupina poutníků z Čitluku)

Sousední farnost Čitluk začala devět nedělí před výročím velkou novénu, kdy chodí pěšky v procesí od Čitluku do Medžugorje, a to budou dělat každou neděli až do konce června. Připojují se k ní i další farnosti. Zatímco pracovníci Informačního centra Mir Medžugorje, farního úřadu  a Centra Mir Medžugorje též konají velkou novénu před 40. Výročím zjevením tak že se každý pátek ráno modlí růženec na Podbrdu.

A jako každý rok se farnost Medžugorje bude připravovat devítidenní pobožností při které se zástupci jednotlivých vesnic budou modlit růženec a těch devět dnů před 40. Výročím mariánských zjevení budou mše svaté celebrovat bývalí medžugorští faráři a vikáři, kteří v uplynulých čtyřech desetiletích pastoračně působili v této farnosti.

Den před výročím mariánských zjevení, 24. června, na svátek sv. Jana Křtitele, se bude konat již tradiční Pochod míru z Humce do Medžugorje. Tento modlitební pochod vznikl v roce 1992., kdy zuřila válka. Tehdy se skupina zahraničních poutníků na čele s  Hubertem Liebherrem, milovníkem Medžugorje, vydala pěšky z Humce do Medžugorje a modlila se za mír ve válkou postiženém Chorvatsku a Bosně-Hercegovině.

Novinkou letos bude, že se na samotné výročí zjevení, 25. června, po prvé bude konat procesí z Podbrda – z místa, kde se Panna Maria poprvé zjevila - do kostela sv. Jakova v Medžugorji. Procesí z Podbrda vyjde v 16.30, aby tak účastníci došli do farního kostela před počátkem večerního modlitebního programu. Potom v prostoru Vnějšího oltáře po modlitbě růžence s procesím se sochou Panny Marie v 19 hodin začne hlavní eucharistická slavnost. (Podle Medjugorje.hr)