Štědrý den v Medžugorji

24.12.2015 12:54

Ve čtvrtek, 24. prosince je Štědrý den, je to den půstu od masa a půstu újmy.

Poslední letošní jitřní mše svatá byla v medžugorském farním kostele za účasti velkého množství farníků v 6 hodin ráno. Odpoledne již nebude společná modlitba růžence na Podbrdu jako posledních devět dnů příprav na Vánoce

Večerní modlitební program ve farním kostele bude zahájen růžencem v 17 hodin, a mše svatá ze Štědrého večera bude v  18 hodin. Té se účastní všichni kněží. Proto bude příležitost ke svaté zpovědi toto odpoledne jen od 16 do 17,30 hodin. Po večerní mši svaté bude provedeno představení Živé jesličky komunity Cenacolo. Ve 22 hodin začne modlitební bdění, které bude trvat až do 23:20, a potom od 23:30 následuje Půlnoční mše.