Statistika medžugorské farnosti za rok 2017

09.01.2018 14:44

V Medžugorji bylo podáno celkem 1 571 100 sv. přijímání

při mších svatých koncelebrovalo 36 856 kněží

+ + +

 

Ve farnosti Medžugorje bylo v roce 2017 pokřtěno 75 dětí (z toho 36 děvčátek a 39 chlapců). 

Zemřela 41 osoba (z toho 23 žen a 18 mužů)

Manželství uzavřely 34 páry.

První svaté přijímání přijalo 57 dětí (25 dívek a 32 chlapců)

Svátost biřmování přijalo 66 biřmovanců (39 žen a 27 mužů).