Statistika farnosti Medžugorje za rok 2020

29.12.2020 10:36

Statistika farnosti Medžugorje za rok 2020: 

Pokřtěných: 73 ; 

Zemřelých: 54 (obvykle bývá počet narozených a zesnulých zhruba stejný. Kupodivu v roce pandemie je výrazně nižší - poznámka překladatelky); 

Oddaných manželských párů: 11; 

První svaté přijímání přijalo: 57 dětí; 

Biřmovanců bylo: 62.

(medjugorje.hr)