Statistika farnosti Medžugorje za rok 2014

15.01.2015 11:49

V uplynulém 2014. roce bylo v Medžugorje 

podáno celkem 1 802 800 svatých přijímání

a při mších svatých koncelebrovalo 37 498 kněží.

======================

Ve farnosti Medžugorje bylo v roce 2014 pokřtěno 65 dětí (z toho 39 děvčátek a 26 chlapců).

Zemřelo 55 osob (z toho 23 žen a 32 mužů);

Manželství uzavřelo 30 párů ;

K prvnímu svatému přijímání přistoupilo: 55 dětí (34 děvčat a 21 chlapců);

Biřmováno bylo  79 mladých (32 žen a 47 mužů).