Statistika farnosti Medžugorje za rok 2013

12.01.2014 21:21

Fra Marinko Šakota, medžugorský farář, v programu radiostanice Mir Medžugorje mluvil o příchodu nového roku a přitom se zamyslel nad rokem 2013.

Řekl, že uplynulý rok se neliší od předcházejících ohledně poutníků.

V roce 2013 bylo v Medžugorji podáno celkem 1 876 800 sv. přijímání a na mších svatých koncelebrovalo 38 655 kněží.


Byly pokřtěny 63 děti (z toho 28 děvčátek a 35 chlapců).
Zemřelo 49 osob (z toho 29 žen a 20 mužů).
Manželství uzavřelo 33 párů.
První svaté přijímání 5. května přijalo 30 dětí.
Biřmováno bylo 90 mladých lidí.