Statistika farnosti Medžugorje ZA MĚSÍC ČERVENEC

04.08.2013 14:36

Počet podaných sv. přijímání: 143 400
POčet koncelebrujících kněží: 5003 (166 denně)
(www.mejugorje.hr)