Stane se v Medžugorji v době 40. výročí něco mimořádného?

12.06.2021 09:45
Otec Livio Panzaga, ředitel italkého Radia Maria, který nedávno vyvolal zmatek v Itálii tím, že promluvil o pandemii a jejím původu a důsledcích pro svět, kvůli čemuž musel snášet různé útoky, před dvěma roky prorokoval, že tento rok 2021 - na 40. výročí zjevení – se stane něco závažného s Medžugorjem. 
„Já pevně věřím, že 40. výročí mariánských zjevení v Medžugorji bude klíčové a že tam dojde k odhalení medžugorských tajemství“, řekl tehdy otec Livio. „40 roků, to je biblická symbolika izraelského národa putování pouští.“ Dodal: „Nejnovější poselství Marie v Medžugorji mě upevňují v tom přesvědčení.“ Říká kněz a cituje část poselství ve kterém se mluví jen o části toho co se tehdy stane. Poselství z 25. července 2019, kde Panna Maria říká: Dítka, přijdou zkoušky a vy nebudete silní a hřích bude vládnout. Ale jestli jste moji zvítězíte, protože vaše útočiště bude Srdce mého Syna Ježíše...“ Potvrzení, že se v Medžugorji jedná o 40ti klíčových letech příprav před tím než se tajemství otevřou a svět zažije řadu upozornění a proměn, vidí otec Livio i v nebeských spisech služebnice Boží Luisy Piccarrety, které Ježíš vysvětlil symboliku čísla 40. Ježíš jí řekl toto: Dcero moje, ty myslíš, že je náhoda, že jsi nepohyblivá přes 40 roků? Počet 40 je vždycky významný. Buď připravená na veliké proměny. 40 roků Židé bloudili pouští neschopní najít Zaslíbenou zemi, svoji vlast. Po 40 letech jí našli. Ale kolik zázraků, kolik milostí v té době získali! Protrpěná oběť má hodnotu a sílu ke splnění velikých věcí pro Boha. Já jsem byl 40 dnů na poušti před tím než jsem vyšel na veřejnost hlásat Evangelium. 40 dnů jsem nechal po vzkříšení na to, abych dal pečeť na všechna ona dobra vykoupení.
Otec Livio mluví o odhalení Deseti medžugorských tajemství po kterých svět už nebude stejný. Je přesvědčený, že po 40 letech zjevení  dojde ke zjevení tajemství, že jsme skrze toto období připravování na to, co následuje.
Jádro všech medžugorských tajemství je jenom jedno: Děti navraťte se k ménu Synu Ježíši Kristu a pomozte druhým ať to učiní.    
Otec Livio Panzaga, ředitel italského Radia Maria, který nedávno vyvolal zmatek v Itálii tím, že promluvil o pandemii a jejím původu a důsledcích pro svět, kvůli čemuž musel snášet různé útoky, před dvěma roky prorokoval, že tento rok 2021 - na 40. výročí zjevení – se stane něco závažného s Medžugorjem.
 
„Já pevně věřím, že 40. výročí mariánských zjevení v Medžugorji bude klíčové a že tam dojde k odhalení medžugorských tajemství“, řekl tehdy otec Livio. „40 roků, to je biblická symbolika izraelského národa putování pouští.“ Dodal: „Nejnovější poselství Marie v Medžugorji mě upevňují v tom přesvědčení.“ Říká kněz a cituje část poselství ve kterém se mluví jen o části toho co se tehdy stane. Poselství z 25. července 2019, kde Panna Maria říká: Dítka, přijdou zkoušky a vy nebudete silní a hřích bude vládnout. Ale jestli jste moji zvítězíte, protože vaše útočiště bude Srdce mého Syna Ježíše...“ 
 
Potvrzení, že se v Medžugorji jedná o 40ti klíčových letech příprav před tím než se tajemství otevřou a svět zažije řadu upozornění a proměn, vidí otec Livio i v nebeských spisech služebnice Boží Luisy Piccarrety, které Ježíš vysvětlil symboliku čísla 40. Ježíš jí řekl toto: Dcero moje, ty myslíš, že je náhoda, že jsi nepohyblivá přes 40 roků? Počet 40 je vždycky významný. Buď připravená na veliké proměny. 40 roků Židé bloudili pouští neschopní najít Zaslíbenou zemi, svoji vlast. Po 40 letech jí našli. Ale kolik zázraků, kolik milostí v té době získali! Protrpěná oběť má hodnotu a sílu ke splnění velikých věcí pro Boha. Já jsem byl 40 dnů na poušti před tím než jsem vyšel na veřejnost hlásat Evangelium. 40 dnů jsem nechal po vzkříšení na to, abych dal pečeť na všechna ona dobra vykoupení.
Otec Livio mluví o odhalení Deseti medžugorských tajemství po kterých svět už nebude stejný. Je přesvědčený, že po 40 letech zjevení  dojde ke zjevení tajemství, že jsme skrze toto období připravování na to, co následuje.
 
Jádro všech medžugorských tajemství je jenom jedno: Děti navraťte se k ménu Synu Ježíši Kristu a pomozte druhým ať to učiní.