Spolupracovník polské Informační katolické agentury pobýval v Medžugorji

31.03.2017 13:57

 

Poláci jsou národ, který obzvláště ctí Blahoslavenou Pannu Marii, proto je možné v Medžugorji se setkávat s četnými poutníky z Polska. V minulých dnech byl v Medžugorji i novinář Jakub Kubica, spolupracovník polské Informační katolické agentury, aby Polákům přenesl aktuální obraz Medžugorje těsně před příchodem Papežského vyslance, polského arcibiskupa Henryka.

„Přijel jsem kvůli návštěvě a mise našeho arcibiskupa Henryka Hosera, který by měl dohlížet na pastoraci v této farnosti. Přišel jsem donést polským věřícím - ale ne jen věřícím – kteří sledují otázku Medžugorje, aktuální obraz pastorace zde, tj. jak vypadá dnešní Medžugorje”, prohlásil tento mladý polský novinář pro program radiostanice „Mir” Medžugorje.

Na otázku, jak polští věřící reagovali na jmenování arcibiskupa Henryka Hosera za papežského vyslance pro Medžugorje, říká: „Byli trochu překvapeni. Neočekávali, že by se arcibiskup Hoser mohl stát papežským vyslancem pro Medžugorje. Myslím, že jsou všichni šťastní, že Svatý Stolec vynesl toto rozhodnutí, protože mnoho věřících z Polska jezdí do Medžugorje, tady se modlí a dělají pokání. Oni všichni, svým způsobem potřebují oficiální stanovisko Církve ohledně poutí do Medžugorje. Domnívám se, že tato návštěva arcibiskupa Hosera je právě jedním krokem v tomto směru, alespoň v souvislosti s poutěmi na toto místo.”

O osobních dojmech Jakub podává následující svědectví: „Teď jsem měl konečně příležitost pobývat v Medžugorji několik dnů, protože jsem v roce 2015 byl zde, ale jen na několik hodin. Tehdy jsme přijeli ze Sarajeva, protože jsme připravovali zprávy o papežově příjezdu, a přijeli jsme i do Medžugorje, abychom měli i nějaký příspěvek související s tímto místem. Potom jsem byl v Medžugorji ještě s přáteli, ale také jen na několik hodin. Opravdu jsem měl příležitost zažít ten pokoj. I kdyby někdo nevěřil ve zjevení Panny Marie, když sem přijede, cítí mír, má zážitek místa ve kterém je možná cítit Boží lásku, pokoj a ticho ve kterém je možné hovořit s Bohem i sám se sebou. A to, i když se sem přijede služebně, jako i já tentokrát, je čas sledovat to, co se děje v Medžugorji, prožívat ten mír. Hovořil jsem s mnoha lidmi a rozhodně jsem zažíval zklidnění - všichni očekávají příjezd arcibiskupa Hosera, všichni jsou otevření a ochotní pomáhat mu v této misi. Ohledně zjevení, ještě čekáme na oficiální postoj Církve.”

(medjugorje.hr)