Společenství Totus Tuus organizuje poutě do Medžugorje

20.09.2016 11:46

Medžugorje místo modlitby a otevírání srdcí, jak dosvědčují také mladí, kteří byli na konci srpna s  modlitebním společenstvím Totus Tuus na pouti v  Medžugorji.

„Pět dnů intenzivního duchovního programu, modlitby růžence, půstu, slavení, duchovních promluv vedoucích, četba slova Božího, zpovědi, slavení mše svaté, klanění Nejsvětější svátosti oltářní, výstupy na Kopec zjevení a Križevac působily, že naše srdce se plní radostí Ducha Svatého. Program spojoval několik skupin: děti od 5 do 12 roků, mladé od 13 do 20 roků, střední věk a rodiny. Medžugorje je místem, kde člověk zapomíná na svoje starosti a otevře své srdce Bohu. V tom nám pomáhá nebeská Matka, která přináší radost a mír do našeho srdce“, dosvědčují mladí ze společenství Totus Tuus.(totustuus.hr/medjugorje.hr)