Souvislosti mezi Medžugorjem a Fatimou (I.)

14.05.2021 10:18

Ve Fatimě se Panna Maria zjevila 6 krát a to vždy v určený den: 13. dne v měsíci.

Proto třináctého v měsíci zůstalo dnem zvláštním způsobem zasvěceným Panně Marii. Ti, kteří věří ve zjevení v Medžugorji, také prožívají každého 25.v měsíci jako DEN ZASVĚCENÝ PANNĚ MARII. Tedy každého 13. i 25. dne v měsíci jsou dny zvláštní Mariiny blízkosti a milosti. Pokuste se na to jen trochu vědoměji obrátit pozornost, a uvidíte jak vás Boží Duch zvláště v těch dnech vede blíže k Mariinu Neposkvrněnému srdci. Nejčastěji bojem s pokušeními!

Panna Maria při svém posledním zjevení ve Fatimě, 13. října, sdělila svoje jméno – Paní od Posvátného  růžence. A právě 13. května roku 1981, v den počátku fatimských zjevení, byl pokus o atentát na papeže Wojtylu. On sám řekl, že za svůj život a další pontifikát vděčí Panně Marii Fatimské. Do její koruny je vložen náboj, který ho zasáhl.

Také je velmi zajímavé, že Lucia de Jesus dos Santos, poslední vizionářka z Fatimy, na věčnost odešla  právě 13. den v měsíci – 13. února roku 2005.

Panna Maria v Medžugorji v poselství z 25. 8. 1999 spojuje Medžugorje se svými zjeveními ve Fatimě: „…Proto vás všechny vyzývám, drahé děti, abyste se modlily a postily ještě silněji (…), aby se tak s vaší pomocí uskutečnilo všechno co si já přeji uskutečnit skrze tajemství se kterými jsem začala ve Fatimě.“

Ve Fatimě a v Medžugorji Panna Maria dává dvě téměř stejné výzvy k modlitbě, pokání a obětování  vlastního života Bohu za spasení duší a světa.

A v Medžugorji Panna Maria říká, že její Neposkvrněné srdce krvácí, když vidí lidi v hříchu a hříšných návycích, právě tak jako ve Fatimě ukázala jak její Srdce trpí kvůli přehlížení jejího Syna tedy věčné zkáze duší a proto ho tam ukázala korunovaného trním a plameny.

Víme také, že se v třetím Fatimském tajemství mluví o pronásledování Církve a pronásledování věřících… A jestli jsou opravdu medžugorská zjevení pokračováním fatimských, je na nás, abychom brali vážně tato poselství vyzývající k modlitbě, oběti a obrácení, abychom mohli odpovědět s vírou na všechny útoky, které přijdou!

(Paula Tomić)