Současné svědectví P. Zlatka Sudaca, stigmatizovaného chorvatského kněze, o významu Medžugorje

27.03.2020 14:10

Dnes, v době COVIDU-19, jsou na každém kroku nějací vizionáři, na každém kroku nějací charizmatici, na každém kroku nějaká zjevení? Lidi moji, jestli je nula celá nula jedno procento z toho od Boha, tak smekám! – KROMĚ MEDŽUGORJE. TO JE BOŽÍ MÍSTO!

Medžugorje je zpovědnice světa. Jím prošly miliony lidí, tam se obracejí k Bohu, prožívají Boha, vykonávají životní zpovědi, přistupují ke svátostem. To jsou plody, a Ježíš jasně říká: "Podle plodů je poznáte!"

Jsem hluboce přesvědčený, že je Medžugorje svaté místo. Panna Maria je trpělivá a svými poselstvími nás poučuje. Jednou řekla: "Jestli vy nepřijdete ke mně, přijdu já k vám". 

My všichni jsme Církev Boží a díky Bohu, že nás v Medžugorji shromažďuje.

To je jenom ještě jedno potvrzení kolik Marii záleží na lidstvu a spasení světa. Ježíš poprvé přišel skrze Marii. My očekáváme jeho druhý příchod. Jsem hluboce přesvědčený, že je Maria ta skrze kterou Ježíš přijde.

Aby Církev přiznala Medžugorje bude zapotřebí času. Církev vždy moudře postupuje a dlouho zkoumá, ale to neznamená, že je Medžugorje místo, které není svaté. Každý kostel je svaté místo, a co teprve Medžugorje, kam putují poutníci z celého světa.

(medjugorje-info.com)

P. Zlatko Sudac vícekrát Medžugorje osobně navštívil i se svými rodiči.

Následující videozáznam na kterém P. Zlatko s nadšením zpívá Medžugorskou hymnu je z duchovních cvičení, která P. Zlatko pořádal v roce 2018:

https://youtu.be/rA3SVR https://youtu.be/rA3SVRmAkPc https://youtu.be/rA3SVRmAkPcmAkPc