Současná situace v Medžugorji

17.03.2021 11:51

V letech před pandemií, den 18. 3. 2021, narozeniny vizionářky Mirjany Dragičević- Soldo znamenal začátek nové poutní sezony v Medžugorji.

stovky poutníků z celého světa, ze kterých 70% bývalo z Itálie, se shromažďovaly na modlitbu již dlouho před samotným zjevením, obvykle u 'modrého kříže' na úpatí Kopce zjevení.

Tento rok při korona krizi, která postihla celý svět je přesto možné v těchto dnech vnímat v Medžugorji určitý vzrůst přítomnosti poutníků. Poutníci z Itálie se dají spočítat na prstech, protože momentálně nemohou přecházet ani z jedné obce do druhé. V kanceláři Informačního úřadu medžugorské farnosti jsou přihlášeny skupiny poutníků z Polska, Ukrajiny, Rumunska a USA. 

Co se týká zastoupení českého národa je zde jeden poutník, ale je to Kristův vyvolený – kněz, který již vícekrát prokázal svůj vztah k tomuto poutnímu místu! Kromě toho jsem zaznamenala i přítomnost 5 poutníků ze Slovenska. Od počátku března tu byla i jiná skupinka z českého národa. Mezi nimi byl též jeden kněz a manželé Švábovi, kteří se výrazně věnují organizaci Mary´s Meals v České republice.

O zítřejším zjevení Panny Marie pro Mirjanu (pravidelné zjevení má Mirjana slíbeno až do konce života) je zatím známo jen to, že bude v rodinném domě Mirjany za přítomnosti členů rodiny a očekává se ve 13,30. Těšíme se na nové poselství. (Mon., podle Medjugorje-info.com)