Slovo Medžugorje v hebrejštině odhaluje něco zarážejícího!

03.04.2020 09:47

Symbolika, kterou nelze ignorovat

Kolem fenomenu Medžugorje je jistě mnoho teorií, ale jedna kvůli své symbolice je mimořádně zajímavá. Už nějakou dobu ve světě lidé upozorňují, že chorvatské slovo Medžugorje v hebrejštině neznamená o nic méně a o nic více než HARMAGEDON, zatímco v řečtině je to  Armagedon.

Přesný překlad hebrejského slova, který nacházíme v Bibli v Knize Zjevení  „Har-Magedon“,  je stejný jako Medžugorje v chorvatském jazyku. Har = hora, Mageddo = brázda, mezera. To tedy znamená, že hebrejské slovo Har Magedon by mělo v  doslovném překladu stejný význam, i když se obvykle pod slovem   Armagedon myslí hora Megiddo u Jeruzaléma, nemůžeme však přehlížet tuto hlubokou symboliku slova Medžugorje, alespoň ne, když přihlédneme ke zjevením Panny Marie a přirozeně i obsah poselství Panny Marie.

Armagedon je zejména pojem se kterým se setkáváme v knize Zjevení a který označuje místo poslední bitvy Antikristova vojska proti vojsku Ježíše Krista. Také, je to místo vrcholu, závěru, místo na kterém bude Satan poražen a na kterém mu Ježíš skrze Marii rozdrtí hlavu, jak je prorokováno při vzniku světa. Proto význam slova Medžugorje jakkoli může být náhodné, může být i hluboce symbolické.

I když se nemůžeme pouštět do předvídání a odpovědět jestli bude opravdu Medžugorje tím místem poslední armagedonské bitvy a konce světa, jak to někteří tvrdí, skutečností je, že Medžugorje je místem duchovního Armagedonu, nebo tedy místem počátku Armagedonu, přípravy Panny Marie na tu bitvu, která přinese věčnou  porážku Satana a jeho poddaným.

Dnevno.cz, autor:Vjera Srijeda, 1. dubna 2020