Slavnostní závěr poutě invalidů

13.06.2016 14:15
(www.medjugorje.hr)

V Medžugorji v neděli, 12. června v 11 hod. mešní slavností na vnějším oltáři kostela sv. Jakova skončila  5. mezinárodní pouť osob s invaliditou, která se konala od čtvrtka pod heslem „Ve škole Mariině”. 

Tento rok se na pouť shromáždilo kolem 1800 účastníků. Před mší svatou účastníci hovořili o svých zážitcích a svědectvích. 

Mešní slavnosti předsedal o. Jozo Mužić ze Splitu, za koncelebrace fra Marinka Šakoty, medžugorského faráře a ještě 10 dalších kněží. Celá mešní slavnost byla dojemná a přizpůsobená osobám se zvláštními potřebami. Úryvek z evangelia zúčastnění poutníci předvedli v krátké dramatizaci. Přímluvy četli též účastníci poutě. V kázání o. Jozo řekl, že Církev udržují naživu ti, kteří trpí, kteří trpí pr Boha i za druhé, fyzicky zdravé, kteří však nevidí svoje hříchy a mají tvrdé srdce. To trápení je potřeba stále předkládat Bohu, protože to je cesta, kterou šli světci. Zdůraznil, jak dny této Mezinárodní poutě uplynuly ve znamení nesobeckého darování. „Vidíme, že tyto dny uplynuly ve znamení nesobeckého darování, vlastníků domů, kteří nás přijali, voluntérů, doprovázejících, a samotných nemocných, kteří snášeli nás všechny dohromady. To je dávání a přijímání zdarma, to je logika Boží. A ta nás stále znovu překvapuje, protože převyšuje naše lidské výpočty, kalkulace a logiku. A to je logika Evangelia. Dokud se jí budeme držet, máme budoucnost. Máme sílu pro život a budeme mít radost”, zdůraznil o. Jozo v homilii.

Na závěr mešní slavnosti promluvil také medžugorský farář fra Marinko Šakota, který neskrýval radost z toho, že i letošní pouť proběhla s  Božím požehnáním. Poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci a farníkům, kteří zajistili ubytování: „Díky Pánu za tuto 5. mezinárodní pouť pro osoby s invaliditou. Někdy uvažuji, že toto začíná být jako Mladifest, srdečné, s velkou radostí, plné lásky.  Naše farnost se stala farností milosrdenství, farníci farnosti Medžugorje se stali su ljudi milosrđa. A díky Bohu za to. My jsme vám otevřeli naše domovy, a vy jste nám otevřeli naše srdce. Děkujeme vám, kteří jste k nám přišli”, řekl fra Marinko. Jasminka Vasilj, předsednice sdružení „Susret“ (setkání) také poděkovala všem účastníkům poutě a pozvala je na 6. pouť příští rok. (slike