Slavnostní oslavy 35.výročí mariánských zjevení v Medžugorji

29.06.2016 11:16

I letos bylo 25. Června slaveno výročí mariánských zjevení v Medžugorji za účasti velkého množství poutníků ze všech kontinentů. V Medžugorji  pobývali v organizovaných skupinách poutníci z Guatemaly, Libanonu, Koree, Portugalska, Brazílie, Slovenska, Číny, Španělska, Argentiny, Mexika, Rakouska, Německa, Švýcarska, Polska, Itálie, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Francie, Česka, Srí Lanky, USA, Irska atd.

Značný počet poutníků přišel do Medžugorje pěšky, aby tak naplnili svoje sliby Královně míru a poděkovali za udělené milosti. Od samotného rána byli kněží k dispozici ke svátosti smíření. Mešní slavnosti v chorvatštině se slavily v 5, 6 ,7, 8, 9, 11, a ústřední večerní modlitebně-liturgický program byl zahájen v 18 hodin modlitbou růžence, pokračoval mší svatou a celonočním klaněním.

Večerní mši svaté na vnějším oltáři medžugorského farního kostela předsedal fra Branko Radoš, vedoucí Katolické mise v Luzern, za koncelebrace provinciála Hercegovinské františkánské provincie, fra Miljenka Šteka a medžugorského faráře, fra Marinka Šakoty. Celkem koncelebrovalo 251 kněží. Růženec od 18 hodin vedl fra Josip Marija Katalinić.

 „Slavíme dnes 35. výročí zvláštní Boží přítomnosti mezi námi, kterou nám projevuje prostřednictvím své i naší Matky, Blahoslavené Panny Marie – Královny míru. Tyto dny nám znovu připomínají nekonečnou Boží lásku. Když Bůh promlouvá, kdo může neslyšet jeho řeč? Když zazní hlas Páně, kdo si může zacpat  uši? Tam kam Bůh svými rty vtiskne polibek lásky, zůstává stopa navždy! A právě to se stalo zde v této farnosti, na kopci  Crnica před 35 roky. Starozákonní žalmista zpívá: „Jestli Hospodin nestaví dům, zbytečně se namáhají stavitelé!“ Tam kde Hospodin vystaví základy, do které stavby On vloží svoji lásku, neexistuje zemětřesení, které by jí mohlo pobořit, ani vítr, který by jí mohl zbořit. A byla tu i zemětřesení i větry i bouře. Byl tu i odpor jednotlivců, ale i soustavně organizovaný vzdor proti tomuto Božímu dílu. Byly tu i útoky a pronásledování. Znají to velmi dobře jak vizionáři tak kněží,  ale i četní farníci této farnosti. Ale toto Boží dílo trvá, prožilo ono mladické období, prožívá i plnoletost, a hle tyto dny i plnou zralost, svých 35 roků.

Toto je jak někdo řekl „zpovědnice světa“. Já bych dodal: „Toto je i kazatelna světa“.Rozhodně je zde několik kázání denně v různých jazycích,   a tak je tomu po celých 35 roků. Tisíce a tisíce kázání zde bylo proneseno. Bylo mezi nimi mnoho těch, která se nám líbila. Bylo mnoho těch „dobrých, moudrých, poučných, hlubokých, teologických“ kázání, jak rádi říkáme.

Ale dnes večer se mi to všechno zdá být málo důležité. Všechno  to nakonec byla jen lidská slabá a vlažná slova. Všechno to není hodné ani vzpomínky, a tím méně nějaké diskuze nebo zvukového záznamu. Vše je to ničím v porovnání s jedním velkým a stálým kázáním, které nám zde přináší Královna míru již 35 roků. Maria, Nanebevzatá, Maria pokorná služebnice, která slyší i každé Boží slovo, uvažuje nad ním ve svém srdci, promlouvá tady, promlouvá k tobě i ke mně. Promlouvá tady ne slovy nějakého velkého a známého kazatele, moudrého teologa nebo šikovného novináře, ale  promlouvá tady a mluví celé ty roky řečí lásky, řečí matky“, prohlásil fra Branko (bývalý medžugorský farář)ve své homílii.

Večerní mešní slavnost provázel Velký farní sbor „Královny míru“, za doprovodu symfonického orchestru z Dubrovníku pod vedením mistra Domenika Briškog. Modlitební program v přímém přenosu vysílala radiostanice „Mir“ Medžugorje, a program přebíraly četné další radiostanice. Mši svatou na vigilií, v pátek 24. června v 19 hodin vedl fra Bože Milić, za koncelebrace 181 kněze. Ten den se konal také tradiční, již 25.Pochod míru od kláštera sv. Ante na Humci do medžugorského farního kostela. Na oslavy se věřící i poutníci připravovali Novénou. (s. obrázky) (www.medjugorje.hr)