Hlavní myšlenky z promluvy kardinála De Donatise při zahajovací mši svaté při Festivalu mládeže

09.08.2019 21:43

1. srpna 2019 byl mší svatou, které za koncelebrace 620 arcibiskupů, biskupů a kněží, předsedal Papežský vikář Římské diecéze Angelo De Donatis, zahájen jubilejní 30. Festival mládeže v Medžugorji. 

Na počátku svého kázání kardinál De Donatis prohlásil, že je ''vděčný Bohu i vám všem za pozvání, aby předsedal mši svaté na zahájení 30. Festivalu mládeže. Všem vám přináším srdečný pozdrav a požehnání Svatého Otce''! 

A pokračoval:  Rozhodně, abyste poslouchali výzvu „Pojď za mnou“ (která je tématem letošního, 30.Mladifestu),  kterou nám Učitel Ježíš dává, je potřebné, aby Duch Svatý otevřel naše srdce a naplnil je Božskou moudrostí. Dnešní Evangelium  nám představuje písmoznalce Nového Zákona, mudrce podle Evangelia. Z Evangelia můžeme kromě jiného vytáhnout tři myšlenky, řekl kardinál De Donatis, a těmi  jsou: Království Nebeské, jak jsme slyšeli, je podobné síti vržené do moře, která zahrne ryby všeho druhu. A potom co je síť vytažena na břeh, oddělují rybáři ryby dobré k jídlu od špatných; Druhá myšlenka. Ježíš mluví o jednom soudu: nemůžeme popírat tu pravdu, kterou každou neděli vyznáváme při Vyznání víry: „přijde soudit živé i mrtvé“; Třetí myšlenka. Přednesené Evangelium nás učí, že  písmoznalec, nasměrovaný do království nebeského, ten křesťan, který ze "své pokladnice vynáší staré i nové“. To je překrásný výraz, který je možné vykládat i takto: pravý mudrc je ten, který žije staré věci, které dávají vždy nové radosti a nové věci, které mají příchuť starého.

- Milovaní, tedy to jsou ty tři perly vytažené ze škeble dnešního Evangelia: očistit rozum, zajistit si  Božský soud nad námi tím, že žijeme pravdu; stát se novými lidmi, kteří vkládají své kořeny do tradice svatého Lidu Páně. Drazí mladí, ať vás Duch Svatý  učiní moudrými jako Matku Boží, která uvažovala o každé věci ve svém srdci, a jako velikého Učitele, sv. Alfonse z Liguori,  který v 17. století znovu moudře evangelizoval spoluobčany svojí Neapole.

Sešli, Otče, svého Ducha a obnov naše srdce k obrazu svého Syna Ježíše, zrozeného z Marie Panny, uzavřel své kázání kardinál De Donatis.