Slavnost Těla a Krve Ježíšovy v Medžugorji

27.05.2016 10:38

V Medžugorji jsme v tomto milostipném roce Milosrdenství oslavili Slavnost Těla a Krve Ježíšovy opravdu mimořádně slavnostně. 

Protože tato slavnost byla zahájena již 25. května - vigílií, jako obvykle bylo tuto noc po novém poselství Panny Marie organizováno celonoční klanění. Celonoční eucharistická adorace je bezpochyby ten nejvhodnější vstup do slavnosti Eucharistie. Od rána zde následovala jedna mše svatá za druhou v různých světových jazycích. 

Čeští poutníci vystupovali na Križevac v rozjímání Křížové cesty a potom se shromáždili na českou mši svatou ve 12 hodin, tedy v pravé poledne tohoto slavnostního dne. Večer po pravidelném modlitebním programu, který je nadále ještě od 17. hodin, následovalo procesí s Nejsvětější svátostí oltářní nesenou pod baldachýnem medžugorskými ulicemi. Procesí se účastnily tisíce farníků a poutníků. Procesí bylo uzavřeno slavnostním požehnáním tam odkud vyšlo, tedy na vnějším oltáři za farním kostelem sv. Jakova.