Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Medžugorji

23.08.2017 08:29

 

Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie Medžugorje navštívilo několik tisíc místních i zahraničních věřících. Podle údajů Informační kanceláře bylo toho dne v kostele, kapli a na vnějším oltáři slaveno 16 mší svatých v chorvatském a dalších světových jazycích. Zaznamenána je přítomnost poutních skupin ze Slovinska, Itálie, Německa, Rakouska, Polska, Anglie, USA, Irska, Ukrajiny, Slovenska, Francie, Česka, Maďarska, Libanonu, a rozhodně také z Bosny a Hercegoviny a z Chorvatska. Mešní slavnost v 11 hodin v medžugorském farním kostele vedl fra Zvonimir Pavičić, zatímco slavnostní večerní mši svaté v 19 hodin předsedal fra Antonio Šakota za koncelebrace 82 kněží.

Fra Zvonimir (letošní novokněz)v kázání kromě jiného řekl, že se nemusíme obávat draka současnosti, protože konečné vítězství je v rukách Božích: „Potřebné je proto být věrný a ochotný vždycky pro Boha vydávat svědectví života tak, jak ho vydala i Maria a mnozí světci této Církve. I dnes, právě teď v této liturgii sjednocujeme a slavíme všechny ty slavnosti a tajemství naší spásy skrze Ježíše Krista a Mariino slavné Nanebevzetí a víru v naše vyzdvižení. Všechno je to sjednoceno ve slavnosti tohoto dne. A proto je tento den tak drahý všem věřícím. A proto je úcta k Panně Marii Nanebevzaté tak živá mezi lidmi. A proto se tolik bosých nohou dnešního dne vypravuje do mariánských svatyní, aby nám Ona vymodlila spásu u Pána, abychom zůstali věrní na svých cestách.“

Letošní slavnost zvláště charakterizovalo mnoho bosonohých poutníků, kteří po mnohakilometrové chůzi během noci přicházeli do  Medžugorje. Medžugorské zpovědnice otevřely svoje dveře pro udílení svátosti smíření již časně ráno, a první mše svatá byla slavena již v 5 hodin. Mnozí zahraniční poutníci pokračovali ve svém pobytu v Medžugoriji a účastnili se pobožností a obcházeli Podbrdo a Križevac. (medjugorje.hr)