Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Medžugorji

16.08.2016 16:30

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie byla v Medžugorji oslavena za účasti zvláště velkého množství tuzemských i zahraničních poutníků. Poutníci, mezi kterými byli převážně mladí lidé, po celou noc i zrána přicházeli do Medžugorje pěšky, zpovídali se a účastnili mší svatých.

První mše svatá v chorvatštině byla slavena v 6 hodin, potom v 7,8,9,11 a v 19 hodin, které na vnějším oltáři kostela sv. Jakova předsedal fra Ivan Macut, člen Františkánské provincie Nejsvětějšího Vykupitele ve Splitu za koncelebrace mnoha dalších kněží. Poutníci  po celý den, kromě účasti na modlitebně-liturgickém programu v medžugorském kostele, vystupovali za modlitby na kopec mariánských zjevení a na Križevac. Kněží byli po celý den k dispozici ke svátosti smíření.

Na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie byly v Medžugorji podle údajů informační kanceláře poutníci z Itálie, Německa, Rakouska, Polska, Anglie, USA, Španělska, Korei, Ukrajiny, Irska, Kanady, Slovenska, Libanonu Česka, Francie, Maďarska a přirozeně z BiH a Chorvatska. Během dne, kromě mší svatých v chorvatském  jazyce, byly slaveny mše v jazycích zahraničních poutníků, tedy celkem 15 mší svatých. (slike(www.medjugorje.hr)