Slavnost Františkánských terciářů medžugorské farnosti

18.03.2014 11:11

Kanonické formování bratrstva Františkánského světového řádu (FSR) v Medžugorji

Na První neděli postní, 9. března 2014 byl v medžugorském farním kostele při mši svaté v 9,30 slaven obřad přijetí a skládání slibů členů FSR. Při mši svaté v 9.30 hod. devět členů bratstva složilo trvalé sliby, dva z nich časné sliby, a osmnáct jich bylo přijato do Řádu. Sliby našich členů přijala oblastní předsedkyně FSR v Hercegovině Marija Brnadić, a jménem Církve potvrdil oblastní duchovní asistent fra Ljubo Kurtović, který vedl mešní slavnost za koncelebrace fra Ivana Landeky ml., duchovního asistenta bratrstva. Kromě fra Ivana, který kandidáty připravoval a poskytoval jim potřebnou duchovní asistenci spolupracovala na formaci Mila Čuljak, oblastní učitelka formace, která připravovala kandidáty na skládání slibů. Vhodným liturgickým zpěvem slavnost zvelebil malý farní sbor pod vedením sestry Ireny. (www.medjugorje.hr)